Jobs it logo
PHP Symfony Developer, nr ref. 4/2022
Miejsce Pracy: Cała Polska Warszawa Wrocław Poznań Kraków Lublin Gdańsk Gdynia Szczecin Białystok Łódź Lublin Katowice
Praca zdalna: TAK
Praca za granicą: NIE
Wynagrodzenie:

Mid/Regular: 10 000 - 14 000 pln netto na B2B (+ 20-/26 dni urlopu)

                        6 000 - 9 000 pln netto na UoP

Senior: 15 000 - 18 000 pln netto na B2B (+ 20-/26 dni urlopu)

              9 000 - 12 000 pln netto na UoP

Opis:

Firma: Software House zajmujący się tworzeniem i rozwijaniem aplikacji webowych. Współpracują z klientami z całego świata. Branże: automotiv, medyczna, edukacyjna, e-commerce, farmacja, gastronomiczna i inne. 

Wielkość firmy: 30 osób

Wielkość  zespołów projektowych: 5-7 osób. W projektach zwykle jest PM, Tech Lead/CTO, Backendowiec i Frontendowiec - przy większych projektach po prostu zwiększamy liczbę programistów, często w zespole jest też UX Designer. 

Technologie wykorzystywane w firmie: PHP 7, MVC, Symfony, MySQL, MariaDB+Redis, MongoDB+Doctrine, React.js, ue.js, Angular

Godziny pracy: elastyczne. Start między 7.00 a 10.00. 

 

Projekty:

1) System zarządzania klinikami, gdzie z jednej strony są lekarze (konsultancji), z drugiej pacjenci, którzy mogą się wzajemnie komunikować i uczestniczyć w wirtualnych konsultacjach medycznych. Stack: API Platform, Design / UX, HTML5 / CSS3, PHP 7.4, Symfony, React, Redux, Redux-Saga, Typescript.

2) Aplikacja do realizacji zakupionych szkoleń - Aktualnie przedsiębiorcy mogą odsłuchiwać materiały, które wykupią w aplikacji, na nośnikach CD oraz z poziomu panelu strony internetowej. Forma CD jest przestarzała i mało kto z niej korzysta, zaś odsłuchiwanie z poziomu strony internetowej niekomfortowe dla użytkowników smartfonów (konieczność aktywnego ekranu, niedostosowana nawigacja, szkolenia w formie video). Aplikacja ma wyjść naprzeciw i dać swoim klientom możliwość łatwego i szybkiego dostępu oraz możliwości odtwarzania materiałów CLF, poprzez budowę dedykowanej aplikacji mobilnej. Stack technologiczny: Stworzenie aplikacji mobilnej w oparciu o React Native - hybrydowa aplikacja mobilna dla obu platform (iOS/Android) do słuchania treści audio (etap#1). System (back-end) stworzony jako responsywna aplikacja webowa z dostępem dla administratora oraz system, na bazie którego będzie działać aplikacja mobilna - stworzona w języku PHP, framework Symfony, baza danych MySQL.

3) Zbiór projektów skupionych wokół szeroko pojętego nauczania domowego. Stack technologiczny opiera się na zmodyfikowanym, nieco już przestarzałym systemie, niemniej jednak użytym w bardzo ciekawy sposób. Cała architektura jest mocno rozproszona, a stack używanych technologii wydaje się nie mieć końca. Poza tym projekt ten to od strony technicznej także ciekawe integracje z produktami firm zewnętrznych takimi jak ZOHO, czy Twilio. Ze względu na powyższe projekt jest w fazie stopniowego przepisywania na stack: PHP (Symfony), sporo cachy, REDISy i z forntu React, Redux, Redux-Saga, Typescript. 

 

 

Wymagania:
 • Znajomość PHP, Symfony i OOP
 • Znajomość MySQL, MariaDB oraz SQL
 • Znajomość GIT i SVN
 • Profilowanie i optymalizacja aplikacji pod względem wydajności
 • Znajomość Dockera
 • Doświadczenie z CI/CD
 • Doświadczenie z phpSpec, phpSpec i Behat
Obowiązki:
 • Projektowanie i wdrażanie nowych funkcji w istniejącej aplikacji
 • Rozwijanie i tworzenie wysokiej jakości kodu
 • Tworzenie aplikacji webowych dla biznesu
 • Budowanie/rozwój systemów opartych o Symfony
 • Wdrażanie najlepszych standardów i procedur

Wynagrodzenie

Mid/Regular: 10 000 - 14 000 pln netto na B2B (+ 20-/26 dni urlopu)

                        6 000 - 9 000 pln netto na UoP

Senior: 15 000 - 18 000 pln netto na B2B (+ 20-/26 dni urlopu)

              9 000 - 12 000 pln netto na UoP

Aplikuj Teraz!

Osoba prowadząca projekt:
Małgorzata Rembalska
m.rembalska@new-invest.pl
Tel: +48 667 670 667