Jobs it logo
Senior Java Developer , nr ref. 20/2021
Miejsce Pracy: Cała Polska Warszawa Wrocław Poznań Kraków Lublin Gdańsk Gdynia Szczecin Białystok Łódź Lublin Katowice
Praca zdalna: TAK
Praca za granicą: NIE
Wynagrodzenie:

do 23 000 pln netto na B2B

Opis:

Poszukujemy programisty Java z doświadczeniem w projektowaniu i budowaniu rozwiązań integracji systemów, który bedzie odpowiadał również za współtworzenie standardów rozwoju technologicznego firmy. 

Firma: została założona w 2001 roku jako spin-off programu Enterprise Application Integration operatora sieci telefonii komórkowej E-Plus Mobilfunk GmbH w Düsseldorfie. Od początku 2006 roku firma, której główna siedziba znajduje się w Düsseldorfie, posiada szwajcarską filię w Hünenberg a od 2011 roku posiada również filię w Polsce. Specjalizuje się w szeroko pojętej integracji usług, procesów oraz systemów IT. Posiada wieloletnie doświadczenie w udanej realizacji projektów integracyjnych w wiodących przedsiębiorstwach w Niemczech, Szwajcarii, Austrii i krajach pozaeuropejskich.

Wielkośc firmy: Polski oddział ok. 30 osób, ogólnie ok. 80 osób

Główne branże: transportowa, farmaceutyczna, bankowa, telekomunikacyjna i wielu innych.

Projekt: celem projektu jest zautomatyzowanie i digitalizacja procesów biznesowych klienta z papierowego na informatyczny. Od strony technicznej, nasze aplikacje otrzymują dane w postaci pliku płaskiego, które są modyfikowane do formatu XML (w Java i BusinessWorks) i przesyłane przez ESB (serwer JMS) do warstwy persystencji (Oracle, Postgres). Dane są walidowane, a błędy są rejestrowane podczas procesu digitalizacji. Użytkownicy końcowi wchodzą w interakcję z danymi za pomocą aplikacji opartej o GUI (JSF, Primefaces), bez konieczności ręcznego sprawdzania danych czy drukowania dokumentów. Dla CI/CD używany jest Git, Jenkins i SonarQube do automatyzacji budowania, wdrażania, testów i raportowania.

Stack:

Tibco Active Matrix, Tibco BusinessWorks 5.x, 6.x, Tibco EMS 8.3 i 8.4, Tibco Hawk

Axway API Gateway 7.5.3

Java SE 8 i Java EE  w zależności od projektu, frameworki: Spring, SpringBoot, Apache Camel, Hibernate, JAXB, JSF, Primefaces 8

GUI: java 8, Primefaces 8, SpringBoot

Testing: Junit 5.x, Mockito 3.x , Selenium, JMeter, SonarQube, EclEmma (code coverage)

Development practices: CleanCode, SOLID, GRASP, TDD

App Server: Tomcat, Wildfly 22

Building: GIT, Jenkins, Maven 3.9

 

Wymagania:
  • Co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku programisty Java
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (codzienny język projektowy)
  • Bardzo dobra znajomość technologii związanych z JEE, takich jak JavaServer Faces z PrimeFaces, JMS, Servlets, SpringBoot, Hibernate, Apache Camel
  • Dobra znajomość systemów baz danych, w tym Oracle, PostgreSQL oraz SQL
  • Dobra znajomość wzorców projektowych i najlepszych praktyk dla architektury SOA i Microservice Architecture
  • Znajomość dobrych praktyk tworzenia oprogramowania (Clean Code, GRASP, SOLID), w tym CI/CD (Jenkins i/lub GitLab CI), Maven, GIT i SonarQube
  • Znajomość standardów i technologii XML (XSLT, XPath)
  • Znajomość HTML5, CSS i JavaScript
Mile Widziane:
  • Doświadczenie w pracy w rozproszonych, zdalnych zespołach i metodykach Agile takich jak SCRUM jest dodatkowym atutem
  • Znajomość protokołów komunikacyjnych: TCP/IP, HTTP(S), SSL/TLS, warstwy ISO/OSI jest dodatkowym atutem

Wynagrodzenie

do 23 000 pln netto na B2B

Aplikuj Teraz!

Osoba prowadząca projekt:
Małgorzata Rembalska
m.rembalska@new-invest.pl
Tel: +48 667 670 667