Jobs it logo
Senior IT Analyst - Managed Service Operations ( Clearing ), nr ref. 26/2022
Miejsce Pracy: Cała Polska Warszawa Wrocław Poznań Kraków Lublin Gdańsk Gdynia Szczecin Białystok Łódź Lublin Katowice
Praca zdalna: TAK
Praca za granicą: NIE
Wynagrodzenie:

Od 24 000 - 28 000 pln netto na B2B. Możliwość negocjacji stawki. 

Opis:

Firma: 50 -ęcio osobowy zespół, który realizuje projekty z branży FinTech. Ich klientami są banki.

Praca zdalna: tak

Praca w języku angielskim: tak

Godziny pracy: start 8-9

Zespół: Web Designers, Back-end Designers, Project Managers, System Analysts.  Zadaniem zespołu jest budowa i rozwój systemu wykorzystującego najnowsze technologie i zapewniającego prostą i intuicyjną obsługę.

Wymagania:
 • Doświadczenie zawodowe jako Starszy Analityk
 • Wiedza na temat CCP i implikacji podczas cyklu życia transakcji
 • Zrozumienie operacyjnych przepływów pracy dla nierozliczonego i rozliczonego rynku stóp procentowych od realizacji do zdarzeń po zawarciu transakcji
 • Wiedza CCP (LCH, ICE...) w celu zrozumienia potrzeb biznesowych i opracowania dla nich rozwiązań
 • Znajomość zestawu narzędzi Atlassian
 • Znajomość narzędzi MARKITWIRE. Doświadczenie i zrozumienie wielu technologii, w tym usług internetowych, mainframe, aplikacji bazodanowych, API, STP
 • Doświadczenie w tworzeniu dokumentów specyfikacji wymagań biznesowych dla IT
 • Zrozumienie zasad budowania relacji z dostawcami zewnętrznymi (ICE, Markit, LCH, CME)
 • Znajomość różnych technik analizy do modelowania, udoskonalania i komunikowania wymagań oraz zachowania systemów biznesowych
 • Udokumentowane doświadczenie w analizie biznesowej
 • Doświadczenie w prowadzeniu sesji doskonalenia backlogu
 • Doświadczenie w tworzeniu wysokiej jakości historii użytkownika i kryteriów akceptacji
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy w branży oprogramowania bankowego, szczególnie w zakresie instrumentów pochodnych OTC i ETD
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego - praca w środowisku międzynarodowym
Obowiązki:
 • Planowanie i kierowanie analizą w większych/złożonych zadaniach
 • Ścisła współpraca z partnerami biznesowymi, takimi jak prawo, operacje, ryzyko
 • Dokumentacja / przegląd wymagań biznesowych
 • Zarządzanie wieloma projektami IT w jednym czasie
 • Zapewnienie, że wymagania są zatwierdzone przez wszystkich kluczowych interesariuszy
 • Wykonywanie analiz biznesowych, funkcjonalnych i niefunkcjonalnych wymagań w całej gamie interesariuszy, wewnętrznych i zewnętrznych
Oferujemy:
 • Kartę MultiSport
 • LuxMed
 • Grupowe Ubezpieczenie na życie,
 • Wybraną formę zatrudnienia
 • Wyjazdy oraz spotkania integracyjne
 • Udział w szkoleniach, konferencjach

Wynagrodzenie

Od 24 000 - 28 000 pln netto na B2B. Możliwość negocjacji stawki. 

Aplikuj Teraz!

Osoba prowadząca projekt:
Małgorzata Rembalska
m.rembalska@new-invest.pl
Tel: +48 667 670 667